پالار تولید سپاهان

ساخت و تولید انواع قطعات و قالب های صنعتی

پالار تولید سپاهان

ساخت و تولید انواع قطعات و قالب های صنعتی

شرکت پالار تولید متشکل از:

  • مدیریت
  • واحد طراحی
  • واحد ماشین کاری  manual
  • واحد ماشین کاری CNC
  • واحد EDM وساخت
  • واحد مونتاژ و تکمیل قالب ها
  • واحد ریخته گری
  • واحد پلیسه گیری ، تمیزکاری و تکمیلی قطعات دایکست 
  • واحد کنترل کیفیت